Loopbaantrajecten 

Denk jij na over de toekomst van jouw werk? Of overweeg je een volgende stap in jouw loopbaan en wil je zelf de regie behouden over je eigen loopbaan? Een loopbaantraject is een goede manier om hieraan invulling te geven. Na een traject heb je een duidelijk plan opgesteld over hoe je verder gaat met jouw loopbaan.  

In jouw persoonlijke loopbaantraject wordt bij de start jouw doel duidelijk vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt de invulling van jouw traject bepaald. Een traject bevat doorgaans tussen de 4 á 8 coachgesprekken van een uur en daarnaast opdrachten, persoonlijkheid- en/of loopbaantests en het opstellen van jouw persoonlijke loopbaanplan waarmee ga je thuis aan de slag gaat.

Regelmatig kun je gebruik maken van subsidieregelingen. Houd dit goed in de gaten. 

Let op, wil je gebruik maken van subsidies, dan moet het traject uitgevoerd worden door een Register Loopbaanprofessial. StormProof coaching voldoet aan deze voorwaarde (check hier).

Subsidie Rijksmedewerkers
Vanaf 23 maart 2021 tot 30 juni 2022 is er een subsidie voor Rijksmedewerkers. Hier vind je meer info over de regeling.

Subsidie NL leert door
Momenteel is het subsidieplafond bereikt van deze regeling die 1 december 2020 van start is gegaan. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd (met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt) kon hier gebruik van maken. Voor iedereen met of zonder werk (ook voor flexwerkers, zzp-ers en zelfstandig ondernemers) en met arbeidsvermogen konden hiervan gebruik maken. 

Waarom hier je tijd en energie aan besteden?

Wie zich goed voorbereidt en verdiept in zijn eigen kansen op onze veranderende arbeidsmarkt, kan zich sneller en makkelijker aanpassen wanneer dat nodig is. Door de huidige Coronacrisis is het heel aannemelijk dat veel mensen ander werk zullen moeten gaan doen. Maak ook als jij in een sector werkzaam bent die niet getroffen is door deze crisis kan het zijn dat je niet meer op je plek bent. Hoe blijf jij duurzaam en energiek aan het werk? is een vraag waarin je je om de zoveel tijd in moet verdiepen wil je niet opbranden of buiten de boot gaan vallen.  

Vergroot dus je eigen kans op de arbeidsmarkt met jouw persoonlijke ontwikkeltraject en (her) oriënteer je op de huidige veranderende arbeidsmarkt zodat je een duidelijk beeld krijgt over wat te doen.

Omscholen een goed idee?

Uit je persoonlijke ontwikkeltraject zal blijken of omscholen een goede vervolgstap is en welke richting passend blijkt. Er wordt rekening gehouden met je wensen, je kwaliteiten en de kansen op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: waar liggen jouw mogelijkheden, waar zijn geschikte vacatures of is ondernemerschap wellicht een optie. Naast de mogelijkheid je kosteloos te kunnen (her)oriënteren op de arbeidsmarkt zijn er momenteel diverse gelegenheden voor scholingen van sociale partners, Opleidings -& Ontwikkelfondsen en regionale samenwerkingsverbanden.

Ontwikkeladviestraject inclusief arbeidsmarktscan (subsidie traject NL Leert Door) ter waarde van 700 Euro

Je persoonlijke ontwikkeladviestraject bevat:

  •  APQ (Arbeidsmarkt Positie Quotiënt) test en rapportage: Je krijgt direct inzicht in je inzetbaarheid en je kansen op de arbeidsmarkt. Deze APQ vormt het startpunt om je persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren.
  • Wanneer dit inzichtelijk is gemaakt volgen 3 coachgesprekken  met de onderwerpen:
    1. Krijg inzicht in je drijfveren en je  persoonseigenschappen (talenten en competenties)  ondersteund met tests en rapportages
    2. Waar op de arbeidsmarkt vind je wat je zoekt en hoe vergroot jij jouw kansen
    3. Jouw persoonlijke plan van aanpak
                                                  Overtuigd? Neem gerust contact op.